Class Representative (CR) and Deputy Class Representatives (DCR):

Class CR DCR (Batch-1) DCR (Batch-2) DCR (Batch-3)
SE  SAWANT OMKAR BHALCHANDRA  SAWANT OMKAR BHALCHANDRA PATHAK SHRADDHA VINAY KUMAR TIWARI RISHABHKUMAR ASHUTOSH
TE  (A) DARI RITESH ASHOK    GUPTA VIKAS GULAB RAI SHASHANK VINAY SINGH NISHANT RAMESH NEETA
TE  (B) OZA RAHUL KANAIYALAL   BANE MOHIL MILIND OZA RAHUL KANAIYALAL PATEL SHUBHAM BHARATBHAI  
BE (A) KANCHAN KIRAN SURESH JAYASHREE   DADAN AQIB IBRAHIM NASREEN MEHTA HARSHIL PIYUSH TEJAL SHUKLA AVINASHNARAYAN DHANANJAY MALA
BE (B) KHANTED ZHENIL SANJAY  DAVE ANKIT SUNIL RANE RISHABH PRASHANT WAGH ARCHANA RAVINDRA

Students Library Committee:

Sr No  Class  Name Of Student
1) SE  Kewat Omkar
3) TE (A) Vikas Gupta
4) TE  (B) Oza Rahul
5) BE  (A) Shukla Avinash
6) BE  (B) Akaash Dubey